Mielieji,

2017 metų birželio 30–liepos 6 dienomis į Šiaulius Jus kviečia VII tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“, bene vienintelis tokio pobūdžio renginys Baltijos regione. Folkloro atlikėjai, dainininkai, šokėjai, muzikantai iš viso pasaulio ir Lietuvos, Jūs esate laukiami Saulės mieste, kuriuo dažnai yra vadinami mūsų Šiauliai!

Šis didžiausias Šiaurės Lietuvoje renginys yra skirtas LR Seimo paskelbtiems Tautinio kostiumo metams, siekiant aktualizuoti Lietuvos etnografinių regionų tautinio ksotiumo reikšmę ir savitumo puoselėjimo svarbą. „Saulės žiede“ bus išskirtinai pažymėta Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena, nes Šiauliuose – viename didžiųjų Lietuvos miestų, susijungia dvi didžiausios šalies etnografinės sritys – Aukštaitija ir Žemaitija.

„Saulės žiedo“ konkursas – vienintelis Šiaulių regione bei Šiaurės Lietuvoje - yra įtrauktas į oficialų Tarptautinės liaudies meno organizacijos IOV (prie UNESCO) ir tarptautinės šokių festivalių federacijos FIDAF renginių sąrašą.

Šešias dienas Šiaulių mieste ir regione vyks festivalio koncertai, vakaronės, įvairių šalių folkloro pristatymai, šurmuliuos tautodailininkų ir amatininkų mugės. Kitų muzikos žanrų ir vaizduojamojo meno rūšių gerbėjai taip pat suras sau artimas erdves. Jums bus atviros unikalios Šiaulių miesto ir Šiaurės Lietuvos krašto muziejų ir parodų salių ekspozicijos.

Mums šviečia viena ir ta pati saulė, kurios įkvėpti besiskleidžiantys žiedai yra tokie nepakartojami ir saviti, kaip ir kiekvienos kultūros paveldas. Tikimės, kad visi konkurso-festivalio dalyviai, svečiai, būdami kartu, galės ir save parodyti, ir kitus pamatyti, patirti daug turiningų, prasmingų, džiugių akimirkų.

Kviečiame į mūsų Saulės miestą!


Apie VII tarptautinio folkloro konkurso-festivalio „SAULĖS ŽIEDAS“ idėją, savitumą, tikslus


Renginio išskirtinumas, savitumas tarptautiniu lygmeniu:

Šis konkursas – vienintelis Šiaulių regione – yra įtrauktas į oficialų Tarptautinės liaudies meno organizacijos IOV (prie UNESCO) renginių sąrašą.
Folkloro konkursų pasaulyje organizuojama labai mažai. Šis konkursas yra vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio renginių Rytų Europoje.
VII tarptautiniame folkloro konkurse-festivalyje „Saulės žiedas“ bus varžomasi 6 kategorijose: nuo tradicinio folkloro šokėjų, instrumentinės muzikos, dainavimo grupių, solo vokalistų, instrumentalistų iki stilizuoto folkloro grupių. Lietuvos atlikėjai galės dalyvauti ne vien konkursinėje, bet tik festivalio programoje. Remiamasi tiek autentiškąja, tiek autorine folkloro atlikimo ir kūrimo samprata.
Konkursą vertinanti autoritetinga komisija, sudaryta iš Lietuvoje ir užsienyje žinomų specialistų, padės spręstifolkloro raidos, vertės, raiškos klausimus.
Planuojamas konkurso prizinis fondas per 4000 eurų, o Didysis prizas („Grand Prix“) - 1500 eurų. Finansinė motyvacija, materialinis paskatinimas įgalins folkloro atlikėjų vertės ir savivertės kaitą kultūrinio ir socialinio gyvenimo kontekste.
Tarptautinis konkursas-festivalis suteikia galimybę pristatyti, įrodyti savo unikalumą tiek grupėms, tiek solistams (I kategorija: Tradicinio folkloro šokėjų grupės, II: Stilizuoto folkloro šokėjų grupės, III: Instrumentinės muzikos grupės, IV: Tradicinio dainavimo grupės, V: Solo vokalistai, VI: Solo instrumentalistai).

Projekto išskirtinumas, savitumas Lietuvos mastu:

Meno stilių aspektas. Dar vyraujant gana griežtai estetinės vertės poliarizacijai Lietuvoje tarp autentiškojo ir kitų folkloro stilių, šis konkursas-festivalis padeda atskleisti jų savitumą siejant, o ne eliminuojant „kitą“. Šiame renginyje prioritetai skiriami autentiškajam atlikimo būdui.
Folkloro konkursų pasaulyje organizuojama labai mažai. Šis konkursas yra vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio renginių Rytų Europoje.
Valstybinės, šventinės datos. Konkurso-festivalio uždarymo metu bus išskirtinai pažymėta Mindaugo karūnavimo diena.
„Saulės Žiedas“ – tai vienas didžiausių, ryškiausių ir ženkliausių etninės kultūros renginių Šiaurės Lietuvoje ir visoje šalyje.

Tikslai:

Plėtoti, ugdyti ir skatinti įvairialypę Šiaulių regiono sociokultūrinę bei ekonominę plėtrą.
Skatinti savanorystės idėją.
Ugdyti šiauliečių savivertės jausmą.
Plėtoti teigiamą Šiaulių regiono įvaizdį Lietuvoje bei užsienio šalyse.
Skatinti mūsų visuomenės ir festivalio svečių susidomėjimą Lietuvos tradicine kultūra.
Plėtoti ir skatinti kultūrinį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pažinimą, sklaidą, Šiaurės Lietuvos turizmą, verslumą.
Ugdyti kokybiškesnį, profesionalesnį, diskursyvų požiūrį vertinant etninę kultūrą, jos sklaidą.
Sudaryti sąlygas jauniems atlikėjams susipažinti ir perimti folkloro tradicijas, skatinti jaunimo domėjimąsi folkloru.
Mažinti kultūros sklaidos skirtumus tarp centro ir regionų.

Bendradarbiavimas su verslu

„Saulės žiedas“ atsirado kartu su seniausiai veikiančia įmone Lietuvoje – alaus darykla „Gubernija“, kuri 2015 metais šventė 350 metų jubiliejų. Pirmojo „Saulės žiedo“ festivalio metu 2015 m. po ilgų istorikų tyrinėjimų, buvo oficialiai paskelbta alaus daryklos data, įrodanti seniausios ir iki šiol veikiančios įmonės datą. Šiuo renginiu, visu miesto išskirtiniu papuošimu Šiauliai turbūt pirmą kartą įrodė, jog įmanoma sukurti naują, didelį ir svarbų kultūros reiškinį tiesiogiai bendradarbiaujant su verslu.

Savo ruožtu alaus darykla organizavo tarptautinį ekslibrisų konkursą įmonės istorijai, tapatybei, savitumui atskleisti, kurio pavadinime atsispindėjo folkloro festivalis: „Gubernija. Saulės žiedu nuo 1665“. Ir šiame projekte siejosi nacionalinių vertybių puoselėjimas, tradicijų tęstinumas. Džiugu, kad ši draugystė ir toliau tęsiasi.


Asociacija „BALTŲ CENTRAS“

„Baltų centras“ įregistruotas Šiauliuose 2002 m. lapkričio mėn. Jis yra įsikūręs Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto patalpose. „Baltų centras“ yra visuomeninė organizacija, 2004 m. vasario mėn. tapusi asociacija, jungianti mokslininkus, dėstytojus, kultūros veikėjus bei kitus specialistus ir visus, norinčius plėsti ryšius ir vykdyti bendrus projektus su latviais, tyrinėti ir geriau pažinti baltų kultūrą.

Pagrindinės BC veiklos kryptys:

organizuoti lietuvių ir latvių tautoms reikšmingų datų minėjimus bei kitus renginius;
kaupti informaciją apie ryšius su Latvija bei tarpininkauti, ieškant naujų bendradarbiavimo galimybių;
platinti informaciją apie Latviją;
dalyvauti renginiuose, susijusiuose su lietuvių ir latvių istorijos, kultūros ir visuomeninio gyvenimo aktualijomis;
palaikyti ryšius su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų;
telkti įvairių sričių specialistų, studentų bei visuomenės jėgas bendriems projektams kurti ir juos įgyvendinti.

BC laukiami visi, turintys ryšių su latviais ar Latvijos institucijomis ar norinčių juos užmegzti, plėsti, taip pat besidomintys visuomeniniu bei kultūriniu Latvijos gyvenimu. BC kaupiamos įvairios knygos, tarp jų vertimai į lietuvių ar latvių kalbą, publikacijos apie Latviją lietuviškai, o apie Lietuvą latviškai ir kita medžiaga. Neatsisakoma nei vienos veiklos krypties, kuri atitinka asociacijos tikslus - populiarinti latvių ir lietuvių pasiekimus bei skatinti bendradarbiavimą.

2005 m. BC pradėjo įgyvendinti Šiaulių ir Šiaulių apskritį apimantį tarptautinį projektą - folkloro festivalį-konkursą „Saulės žiedas“, kuriame dalyvavo ir kolektyvai iš Latvijos: iš Jelgavos (2005) ir Daugpilio (2007, 2011), Limbažių (2011), Rėzeknės (2015).

„Baltų centro“ vadovė dr. Regina Kvašytė